I skatteförfarandelagen regleras flera av Skatteverkets utredningsbefogenheter, såsom exempelvis föreläggande, revision och bevissäkring.

Uppdaterat