Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKVFS 2017:27

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2018.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2020:11 och SKVFS 2021:18.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2014:10.