Fordonsskattens storlek bestäms utifrån olika faktorer. Vilka faktorer beror på vilket slags fordon det är, dess användning eller när fordonet blev skattepliktigt för första gången. Fordonet kan beskattas utifrån vikt, hur mycket koldioxid det släpper ut eller med en enhetsskatt. När fordonsskatten bestäms utifrån koldioxidutsläpp har det även betydelse om fordonet blev skattepliktigt för första gången före eller efter den 1 juli 2018.

Uppdaterat