beslutade den 3 december 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas för beskattningsåret 2021. Beträffande beskattningsår 2020, se SKVFS 2019:16.