Lagen om tilläggsskatt gäller från och med den 1 januari 2024. Lagen innebär att stora nationella och multinationella koncerner med koncernenheter i Sverige ska vara föremål för en global minimibeskattning på 15 procent.

Referenser inom tilläggsskatt för företag i stora koncerner