Skatteverkets meddelanden (SKV M) innehåller information om hur lagar påverkar privatpersoner och företag. Vidare tas i meddelandena in information om internationella överenskommelser och s.k. aktieråd. Här finns meddelanden som rör 2012 eller senare.

SKV M 2020:18 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i CDON AB
SKV M 2020:19 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av MaxFastigheter i Sverige AB:s nyemission år 2020 av hybridobligationer och teckningsoptioner
SKV M 2020:2 Skatteverkets information om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av RP Ventures AB:s utdelning år 2019 av aktier i ÅAC Microtec AB (namnändrat till AAC Clyde Space AB)
SKV M 2020:1 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2019 av aktier i Moberg Pharma AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:4 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av AB Electrolux utdelning år 2020 av aktier i Electrolux Professional AB
SKV M 2020:3 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2019 och 2020 av aktier i Hemfosa Fastigheter AB mot aktier i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
SKV M 2020:6 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Delarka Holding AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:5 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av WeSC AB:s nyemission år 2019 av aktier och teckningsoptioner
SKV M 2020:8 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i GoldBlue AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:7 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i NetEnt AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:9 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:14 Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2020 av aktier i VNV Global Ltd. mot aktier i VNV Global AB
SKV M 2020:15 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Gasporox AB:s utdelning år 2020 av aktier i GPX Medical AB
SKV M 2020:16 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:17 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Nelly Group AB:s (tidigare Qliro Group AB) utdelning år 2020 av aktier i Qliro AB
SKV M 2020:10 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Saltängen Property Invest AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:11 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:12 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2020 av aktier i Kinnevik AB mot kontantlikvid
SKV M 2020:13 Skatteverkets information om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av VNV Global AB:s nyemission år 2020 av aktier och teckningsoptioner