Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Regeringen fastställer enligt 65 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) den nedre skiktgränsen till 413 200 kronor och den övre skiktgränsen till 591 600 kronor för beskattningsåret 2013.