Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2012:25

beslutade den 17 december 2012.

Nytt: 2022-10-24

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2022:9.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:8) om basränta enligt skattebetalningslagen.