Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2022:9

beslutade den 24 oktober 2022.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2023:1.

_________

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2022.
  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:25) om basränta enligt skatteförfarandelagen.