Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2014:5

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 maj 2014 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2005:29)