Områden: Bokföring & redovisning

Löpnr: SKV A 2005:29

Beslutade den 28 november 2005.

Dessa allmänna råd ersätts av SKV A 2014:5.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2006 och ersätter Riksskatteverkets information (RSFS 1978:14, RSV Dt 1978:8) om riktlinjer angående tillstånd av länsstyrelsen för makulering av räkenskapsmaterial i vanlig läsbar form enligt 22 § tredje stycket bokföringslagen (1976:125).

Ytterligare information finns i Skatteverkets meddelanden SKV M 2005:25.