Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2011:09 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering;
SKVFS 2011:7 Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid förenklad och särskild fastighetstaxering 2012;
SKVFS 2011:8 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen;
SKVFS 2011:5 Skatteverkets föreskrifter om förberedelsearbetet inför 2013 års allmänna fastighetstaxering av hyreshus-, ägarlägenhets-, industri-, täkt- och elproduktionsenheter;
SKVFS 2011:10 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2011:21 Skatteverkets föreskrifter om upphävande av Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:33) om revision m.m.;
SKVFS 2011:11 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2011:22 Skatteverkets föreskrifter om beräkning av betalningsmottagares utgifter i arbetet att tillämpas vid beräkning av arbetsgivaravgifter och skatteavdrag fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:6 Skatteverkets föreskrifter om utlämnande av uppgifter ur SPAR;
SKVFS 2011:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering;
SKVFS 2011:4 Skatteverkets föreskrifter om värderingen av småhusenheter vid 2012 och senare års fastighetstaxeringar;
SKVFS 2011:20 Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2012 för försäljning som registreras i terminalsystem;
SKVFS 2011:1 Skatteverkets föreskrifter om basränta enligt skattebetalningslagen;
SKVFS 2011:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering;
SKVFS 2011:18 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:19 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid 2012 års taxering och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt enligt 2012 års taxering;
SKVFS 2011:16 Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från sjöinkomst som utgör engångsbelopp för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:17 Skatteverkets föreskrifter om skatteavdrag från engångsbelopp för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:14 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för beräkning av skatteavdrag från sjukpenning m.m. för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:15 Skatteverkets föreskrifter om särskilda skattetabeller för sjömän för beräkning av skatteavdrag för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:12 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering;
SKVFS 2011:23 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:13 Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012;
SKVFS 2011:24 Bekantgörande i andra hand av författning som upphäver en författning i Skatteverkets författningssamling;