Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Löpnr: SKVFS 2009:2

beslutade den 12 januari 2009.

Nytt: 2016-01-25

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2016:1.

Dessa föreskrifter har ändrats och omtryckts genom SKVFS 2009:12 samt ändrats genom SKVFS 2012:5.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2009.