Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2009:1

Dessa allmänna råd har ersatts av SKV A 2015:25.