Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2014:24

Skatteverket beslutar med stöd av 3 kap. 6 § fastighetstaxerings­förordningen (1993:1199) i fråga om Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2014:6) om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2015 års allmänna fastighets­taxering att bilaga 5, Tomtvärdetabell, ska ha följande lydelse.

Bilaga 5TOMTVÄRDETABELL

Friliggande småhusbebyggelse

Radhusbebyggelse

Taxeringsvärde för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus1 och en normtomt2 (tkr)

Riktvärde för normtomten (tkr)

Riktvärde för normhuset uttryckt genom S-nivåfaktor

Taxeringsvärde för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus1 och en normtomt3 (tkr)

Riktvärde för normtomten (tkr)

Riktvärde för normhuset uttryckt genom S-nivåfaktor

155

5

1,50

155

5

1,50

160

10

1,50

160

10

1,50

170

10

1,60

170

10

1,60

180

10

1,70

180

10

1,70

190

10

1,80

190

10

1,80

200

10

1,90

200

10

1,90

210

10

2,00

210

10

2,00

220

10

2,10

220

10

2,10

230

10

2,20

230

10

2,20

240

10

2,30

240

10

2,30

245

15

2,30

245

15

2,30

250

20

2,30

250

20

2,30

260

20

2,40

260

20

2,40

270

20

2,50

270

20

2,50

280

20

2,60

280

20

2,60

290

20

2,70

290

20

2,70

300

20

2,80

300

20

2,80

310

30

2,80

310

30

2,80

320

30

2,90

320

30

2,90

330

30

3,00

330

30

3,00

340

40

3,00

340

40

3,00

350

40

3,10

350

40

3,10

360

40

3,20

360

40

3,20

370

40

3,30

370

40

3,30

380

40

3,40

380

40

3,40

390

40

3,50

390

40

3,50

400

40

3,60

400

40

3,60

410

40

3,70

410

40

3,70

420

40

3,80

420

40

3,80

430

50

3,80

430

50

3,80

440

50

3,90

440

50

3,90

450

50

4,00

450

50

4,00

470

50

4,20

470

50

4,20

490

50

4,40

490

50

4,40

500

60

4,40

500

60

4,40

520

60

4,60

520

60

4,60

550

70

4,80

550

70

4,80

570

70

5,00

570

70

5,00

595

70

5,25

595

70

5,25

605

80

5,25

605

80

5,25

630

80

5,50

630

80

5,50

655

80

5,75

655

80

5,75

680

80

6,00

680

80

6,00

690

90

6,00

690

90

6,00

715

90

6,25

715

90

6,25

725

100

6,25

725

100

6,25

750

100

6,50

750

100

6,50

770

120

6,50

770

120

6,50

795

120

6,75

795

120

6,75

815

140

6,75

815

140

6,75

840

140

7,00

840

140

7,00

865

140

7,25

865

140

7,25

885

160

7,25

885

160

7,25

910

160

7,50

910

160

7,50

935

160

7,75

935

160

7,75

960

160

8,00

960

160

8,00

980

180

8,00

980

180

8,00

1030

180

8,50

1030

180

8,50

Friliggande småhusbebyggelse

Radhusbebyggelse

Taxeringsvärde för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus1 och en normtomt2 (tkr)

Riktvärde för normtomten (tkr)

Riktvärde för normhuset uttryckt genom S-nivåfaktor

Taxeringsvärde för en taxeringsenhet som omfattar ett normhus1 och en normtomt3 (tkr)

Riktvärde för normtomten (tkr)

Riktvärde för normhuset uttryckt genom S-nivåfaktor

1050

200

8,50

1050

200

8,50

1100

200

9,00

1100

200

9,00

1125

225

9,00

1125

225

9,00

1200

250

9,50

1200

250

9,50

1250

250

10,00

1250

250

10,00

1325

275

10,50

1325

275

10,50

1350

300

10,50

1350

300

10,50

1400

300

11,00

1400

300

11,00

1450

350

11,00

1450

350

11,00

1500

400

11,00

1500

400

11,00

1600

400

12,00

1600

400

12,00

1650

450

12,00

1650

450

12,00

1700

500

12,00

1700

500

12,00

1800

500

13,00

1800

500

13,00

1850

550

13,00

1850

550

13,00

1900

600

13,00

1900

600

13,00

1950

650

13,00

1950

650

13,00

2000

700

13,00

2000

700

13,00

2050

750

13,00

2050

750

13,00

2100

800

13,00

2100

800

13,00

2150

850

13,00

2150

850

13,00

2200

900

13,00

2200

900

13,00

2300

900

14,00

2300

900

14,00

2350

950

14,00

2350

950

14,00

2400

1000

14,00

2400

1000

14,00

2500

1100

14,00

2500

1100

14,00

2600

1100

15,00

2600

1100

15,00

2700

1200

15,00

2700

1200

15,00

2800

1300

15,00

2800

1300

15,00

2900

1400

15,00

2900

1400

15,00

3000

1500

15,00

3000

1500

15,00

3100

1600

15,00

3100

1600

15,00

3200

1700

15,00

3200

1700

15,00

3300

1800

15,00

3300

1800

15,00

3400

1800

16,00

3400

1800

16,00

3500

1900

16,00

3500

1900

16,00

3600

2000

16,00

3600

2000

16,00

3700

2000

17,00

3700

2000

17,00

3900

2200

17,00

3900

2200

17,00

4000

2200

18,00

4000

2200

18,00

4200

2400

18,00

4200

2400

18,00

4400

2600

18,00

4400

2600

18,00

4600

2800

18,00

4600

2800

18,00

4800

3000

18,00

4800

3000

18,00

5000

3200

18,00

5000

3200

18,00

5200

3400

18,00

5200

3400

18,00

5300

3400

19,00

5300

3400

19,00

5500

3600

19,00

5500

3600

19,00

5700

3800

19,00

5700

3800

19,00

5900

4000

19,00

5900

4000

19,00

6100

4200

19,00

6100

4200

19,00

6200

4200

20,00

6200

4200

20,00

6400

4400

20,00

6400

4400

20,00

6600

4600

20,00

6600

4600

20,00

6800

4800

20,00

6800

4800

20,00

7000

5000

20,00

7000

5000

20,00

7200

5200

20,00

7200

5200

20,00

7400

5200

22,00

7400

5200

22,00

7600

5400

22,00

7600

5400

22,00

7800

5400

24,00

7800

5400

24,00

8000

5600

24,00

8000

5600

24,00

8200

5600

26,00

8200

5600

26,00

8400

5800

26,00

8400

5800

26,00

8600

6000

26,00

8600

6000

26,00

8800

6000

28,00

8800

6000

28,00

1 Med normhus avses ett småhus med värdeår 1998, värdeyta 125 kvm, 31 standardpoäng och det enda småhuset på en tomt som utgör självständig fastighet.

2 Normtomten för friliggande småhus utgör en egen fastighet på 1000 kvm, VA-klass 1, inte strand eller strandnära belägenhet och har en normal trädgårdsanläggning.

3 Normtomten för radhus utgör en egen fastighet på 300 kvm, VA-klass 1, inte strand eller strandnära belägenhet och har en normal trädgårdsanläggning. Normtomten för kedjehus utgör en egen fastighet på 500 kvm, VA-klass 1, inte strand eller strandnära belägenhet och har en normal trädgårdsanläggning. Värdet för tomtmark avseende kedjehus interpoleras mellan klasserna för friliggande hus och radhus i tabellen.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering år 2015 och därefter vid fastighetstaxering till och med år 2017.