Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2014:14

beslutade den 27 oktober 2014.

Dessa föreskrifter upphävts genom (SKVFS 2020:9).

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2014.