Områden: Bokföring & redovisning, Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2020:9

beslutade den 30 november 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:8) om kontrollsystem till kassaregister.