Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Löpnr: SKVFS 2014:15

beslutade den 27 oktober 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 december 2014.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2014:9.