Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete, Socialavgifter

Löpnr: SKVFS 2014:13

Beträffande bilar med tillverkningsår 2013, se SKVFS 2013:11.

__________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 17 november 2014 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2014.

Dessa föreskrifter är ett omtryck.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2013:15.