Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2014:5

beslutade den 10 mars 2014.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2014 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2014 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2015:1.