Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2015:1

beslutade den 2 februari 2015.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2015 och tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vid beskattningsåret 2014 och av skattereduktion vid debitering av slutlig skatt för beskattningsåret 2014.

Länk till den ändrade föreskriften: SKVFS 2014:5.