Ändring till och med: SFS 2011:1332

1 § Ersättningar som lämnas enligt den lag som den 23 mars 1988 antogs i Österrike till 50-årsminnet av landets ockupation (Ehrengaben- und Hilfsfondsgesetz) ska vid inkomstbeskattningen inte utgöra skattepliktig inkomst för mottagaren. Lag (2011:1332).

Övergångsbestämmelser

1988:1461

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Den tillämpas dock även på ersättningar som utbetalats dessförinnan.