Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2014:31

Skatteverket beslutar att Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2009:16) om anstånd med att lämna självdeklaration m.m. inte ska tillämpas efter utgången av 2014.

___________