beslutade den 9 november 2015.

_______________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 16 november 2015 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2015.

Genom rättelseblad ersätts sidan 28 i tidigare utgivna SKVFS 2015:11. Rättelsen avser nybilspriserna för 15MN049 Cooper D Clubman och 15MN050 Cooper S Clubman.

Länk till de ändrade föreskrifterna SKVFS 2014:19 och SKVFS 2015:3.