beslutade den 15 december 2014.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2015:3 samt ändrats och omtryckts genom SKVFS 2015:11.

___________

Dessa föreskrifter den 1 januari 2015 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2015.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2014, se SKVFS 2014:13