Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2016:

1. skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 50 öre per styck,

2. skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 32 öre per styck,

3. skatt på röktobak tas ut med 1 833 kronor per kilogram,

4. skatt på snus tas ut med 430 kronor per kilogram,

5. skatt på tuggtobak tas ut med 474 kronor per kilogram.