beslutade den 25 januari 2016.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2016.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2009:2.