Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-03-15

Dnr: 131 136440-16/111

Ställningstagandet ”Redovisningstidpunkt för mervärdesskatt vid överlåtelse av mjölkkvoter” daterat 2005-05-02, dnr 130 237238-05/111, ska inte längre tillämpas. Ställningstagandet gäller dock för ärenden som avser kvotåren till och med 2014/2015.

Förordningen (1999:1319) om mjölkkvoter upphörde att gälla vid utgången av maj 2015 (se SFS 2015:270). Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för ärenden som avser kvotåren fram till och med 2014/2015. Det innebär att den 1 april 2014 – den 31 mars 2015 är det sista kvotåret för mjölkkvoter. Med anledning av detta ska ställningstagandet inte längre tillämpas.