Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-06-16

Dnr: 131 267192-16/111

1 Sammanfattning

För miljöbilar, dvs. bilar som drivs med el eller vissa miljöbränslen, finns särskilda regler om nedsättning av förmånsvärdet. För de miljöbilar som tillkommit under våren 2016 anges hur nedsättningen ska göras, dvs. vilka bilmodeller som bör anses som närmast jämförbara bil vid beräkning av förmånsvärde.

2 Frågeställning

För miljöbilar görs förmånsberäkningen med utgångspunkt i motsvarande förmånsvärde för närmast jämförbara konventionella bilmodell. I många fall finns inte någon given sådan ”jämförbar bil” och för att få en enhetlig beskattning fastställer Skatteverket dessa i allmänna råd, för tillverkningsår 2016 se SKV A 2015:27 avsnitt 2.3 samt Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 (2016-04-04 dnr 131 104326-16/111). Det har nu uppkommit behov av en komplettering av de allmänna råden för nytillkomna miljöbilar på marknaden under första halvåret 2016.

3 Gällande rätt m.m.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, se 61 kap. 8 a § inkomst-skattelagen (1999:1229).

Förmånsvärdet ska sedan tas upp till 60 % av förmånsvärdet för den jämförbara bilen, dock nedsättning med högst 16 000 kr för helt år, om bilen är utrustad med teknik för drift med elektricitet som tillförs genom laddning från yttre energikälla eller med annan gas än gasol.

Bilar som är utrustade med miljöteknik enligt ovan men som har ett nybilspris som understiger eller är lika med nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik ger ingen nedsättning av förmånsvärdet.

4 Bedömning

Grunderna för hur jämförbar bil fastställs framgår av Skatteverkets Meddelande, SKV M 2015:17 avsnitt 3.3.3, samt av Skatteverkets ställningstagande Bilförmån – rättade förmånsvärden för miljöbilar med tillverkningsår 2016 (2016-04-04 dnr 131 104326-16/111).

Nedan anges nytillkomna miljöbilar med tillverkningsår 2016 och de bilmodeller som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.

I de fall någon lämplig jämförbar bilmodell inte kunnat fastställas utgörs den jämförbara bilen av miljöbilen i fråga, vilket anges med ”samma bilmodell”, i kombination med en beloppsmässig justering av nybilspriset.

Rutinen för bilförmånsberäkning på skatteverket.se uppdateras med de nya uppgifterna.

4.1 Elbilar, laddhybridbilar och gasdrivna bilar

Miljöbilar Jämförbara bilar

16BM302

BMW 740e

16BM223

BMW 750i xDrive, med avdrag 305 000 kr = 763 000 kr

16BM303

BMW 740Le xDrive

16BM224

BMW 750Li xDrive, med avdrag 305 000 kr = 838 000 kr

16BM304

BMW 740Le

16BM224

BMW 750Li xDrive, med avdrag 305 000 kr = 838 000 kr

16BM305

BMW i3 BEV 94Ah

16BM009

BMW 118i 5d

16BM306

BMW i3 BEV

16BM009

BMW 118i 5d

16BM307

BMW i3 REX 94Ah

16BM009

BMW 118i 5d

16BM308

BMW i3 REX

16BM009

BMW 118i 5d

16BM309

BMW i8

16BM309

Samma bilmodell, med avdrag 350 000 kr = 1 019 000 kr

16MB346

Mercedes Benz C 350 e Kombi SE Edition

16MB059

Mercedes Benz C 200 Kombi, med tillägg 56 700 kr = 402 600 kr

16MB347

Mercedes Benz C 350 e Sedan SE Edition

16MB086

Mercedes Benz C 250 Sedan

16TE009

Tesla S 75

16TE009

Samma bilmodell, med avdrag 473 700 kr = 392 800 kr

16TE010

Tesla S 75D

16TE010

Samma bilmodell, med avdrag 460 200 kr = 460 300 kr

16TE011

Tesla X 75D

16TE011

Samma bilmodell, med avdrag 353 700 kr = 600 300 kr

16TE012

Tesla X 90D

16TE012

Samma bilmodell, med avdrag 486 400 kr = 630 600 kr

16TE013

Tesla X P90D Signature

16TE013

Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 967 900 kr

16TE014

Tesla X P90D

16TE014

Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 715 700 kr

16TE015

Tesla X P90DL Signature

16TE015

Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 1 076 900 kr

16TE016

Tesla X P90DL

16TE016

Samma bilmodell, med avdrag 618 700 kr = 824 700 kr

16VO644

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced R-Design

16VO629

Volvo V60 D3 Business Advanced R-Design

16VO645

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced Summum

16VO630

Volvo V60 D3 Business Advanced Summum

16VO646

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Business Advanced

16VO627

Volvo V60 D3 Business Advanced

16VO647

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Momentum

16VO244

Volvo V60 D3 Momentum

16VO648

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine R-Design

16VO250

Volvo V60 D3 R-Design

16VO649

Volvo V60 D5 AWD Twin Engine Summum

16VO253

Volvo V60 D3 Summum

16VO655

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced R-Design

16VO652

Volvo V60 D5 Business Advanced R-Design

16VO656

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced Summum

16VO653

Volvo V60 D5 Business Advanced Summum

16VO657

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Business Advanced

16VO650

Volvo V60 D5 Business Advanced

16VO658

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Momentum

16VO288

Volvo V60 D5 Momentum

16VO659

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine R-Design

16VO294

Volvo V60 D5 R-Design

16VO660

Volvo V60 D6 AWD Twin Engine Summum

16VO297

Volvo V60 D5 Summum

16VO755

Volvo XC90 T8 AWD Excellence

16VO468

Volvo XC90 T8 AWD R-Design, med tillägg 140 000 kr = 910 000 kr

4.2 Elhybridbilar, alkoholdrivna bilar och övriga miljöbilar

Miljöbilar Jämförbara bilar

16FO266

Ford Mondeo Vignale HEV 4D 2.0HY 187 FWD

16FO262

Ford Mondeo Vignale 4D 2.0T 240 FWD

16MB343

Mercedes Benz C 300 h Kombi SE Edition

16MB083

Mercedes Benz C 250 d Kombi