Områden: Inkomstskatt (Kapital), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2016:10

beslutade den 7 november 2016

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 14 november 2016 och tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2016.

Senaste lydelse SKVFS 2016:5. Nytillkomna och ändrade partier har markerats med kantstreck.

Beträffande bilar med tillverkningsår 2015, se SKVFS 2015:11