Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2017-10-05

Dnr: 202 371947-17/111

Följande ställningstaganden ska inte längre tillämpas. Med hänsyn till rättsutvecklingen är innehållet i följande ställningstaganden antingen inte längre aktuellt eller så har de ersatts av texter i Rättslig vägledning.