Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKV A 2017:22

___________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2018 års särskilda fastighetstaxering.