Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2018:14

beslutade den 5 november 2018.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2019 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2019.

Beträffande beskattningsåret 2018, se SKVFS 2017:15.