Områden: Inkomstskatt (Tjänst), Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2018:35

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2019 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2017:23) om värdering för beskatt­ningsår 2018. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vid värdering av bilför­mån för beskattningsåret 2017. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2016:31) om värdering av bilförmån för beskatt­ningsåret 2017 ska fortfarande tilläm­pas vad avser miljöbilar med tillverkningsår 2016. Avsnitt 2.3 i Skatte­verkets all­männa råd (SKV A 2015:27) om värdering av bilförmån för beskatt­ningsåret 2016 ska dock fortfarande tilläm­pas vad gäller miljö­bilar med tillverkningsår 2015. Avsnitt 2.3 i Skatte­­verkets allmänna råd (SKV A 2014:26) om värdering av bil­förmån för beskattningsåret 2015 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljö­­bilar med tillverkningsår 2014. Avsnitt 2.3 i Skatte­verkets all­männa råd (SKV A 2013:21) om värdering av bil­förmån för beskatt­nings­året 2014 ska fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med till­verkningsår 2013. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2012:29) om värdering av bil­förmån för beskatt­ningsåret 2013 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljöbilar med till­verk­nings­år 2012. Avsnitt 2.3 i Skatteverkets all­männa råd (SKV A 2011:32) om värdering av bil­förmån att tillämpas fr.o.m. beskatt­nings­året 2012 ska fort­farande tillämpas vad gäller miljö­bilar med tillverk­ningsår 2002–2011.

Beträffande beskattningsåret 2018, se SKV A 2017:23.