Löpnr: SKV M 2019:5

Skatteverket har tidigare lämnat information om skattefri kostnads­ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem i Skatteverkets med­delande SKV M 2012:20. Skatteverket kommer i fortsättningen att lämna motsvarande information i Rättslig väg­led­ning under avsnittet om dagbarnvårdare.