Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV A 2019:4

Nytt: 2019-03-18

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2019:6 och ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018.För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande, SKV M 2019:7.