Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2019:7

Nytt: 2019-03-18

Detta meddelande har ersatts av SKV M 2019:9 och ska inte längre tillämpas.

___________

Skatteverket har lämnat allmänna råd om fördelningen av anskaffningsutgiften, se SKV A 2019:4.