Områden: Andra ämnesområden (Identitetskort), Folkbokföring

Löpnr: SKVFS 2019:5

beslutade den 10 juni 2019.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 jul 2019.

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2021:9.

Länk till den ändrade föreskriften SKVFS 2009:14.