Områden: Punktskatter och trafikskatter (Flygskatt)

1 § Regeringen fastställer enligt 8 § lagen (2017:1200) om skatt på flygresor att flygskatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2020:

- 62 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 1 till samma lag,

- 260 kronor per passagerare som reser till en slutdestination i ett land som anges i bilaga 2 till samma lag,

- 416 kronor per passagerare som reser till en annan slutdestination.