OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Tobaksskatt)

/Träder i kraft I:2020-01-01/

1 § Regeringen fastställer enligt 42 § lagen (1994:1563) om tobaksskatt att skatt på tobak ska tas ut med följande belopp för kalenderåret 2020:

1. Skatt på cigaretter tas ut med 1 krona och 60 öre per styck.

2. Skatt på cigarrer och cigariller tas ut med 1 krona och 41 öre per styck.

3. Skatt på röktobak tas ut med 1 957 kronor per kilogram.

4. Skatt på snus tas ut med 459 kronor per kilogram.

5. Skatt på tuggtobak tas ut med 506 kronor per kilogram.