Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2019:30

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2020.

För beskattningsår 2019, se SKV A 2018:33 och SKV A 2019:10.