Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2019:10

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2019 på merkost- nadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2019.

Länk till det ändrade rådet (SKV A 2018:33).

Beträffande föregående år se SKV A 2017:24 och SKV A 2018:8.