Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Löpnr: SKV A 2018:33

Nytt: 2019-06-17

Detta allmänna råd har ersatts av SKV A 2019:10 och ska inte längre tillämpas.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2019.

För beskattningsår 2018, se SKV A 2017:24 och SKV A 2018:8.