Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2020-01-10

Dnr: 202 517760-19/111

Från och med den 1 januari 2020 gäller nya regler för anstånd vid uttagsbeskattning samt återföring av periodiseringsfonder och ersättningsfonder i vissa gränsöverskridande situationer. Ställningstagandet ”Uttagsbeskattning och återföring av periodiserings-, ersättnings-, respektive expansionsfond när inkomst av näringsverksamhet inte längre ska beskattas i Sverige” daterat 2011-06-07, dnr 131 228506-11/111, ska därför inte längre tillämpas.