Områden: Inkomstskatt

Löpnr: SKV A 2020:11

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2020 på merkost- nadstillägg som betalas ut efter den 30 juni 2020.

Beträffande föregående år se SKV A 2018:33 och SKV A 2019:10.

Ändrade partier har markerats med kantstreck.