Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2020-09-18

Dnr: 8-480678

Följande ställningstagande ska inte längre tillämpas. Skatteverket har gjort en översyn av ställningstagandet och efter ändring i Skatteverkets föreskrifter om allmänna taxeringsregler vid allmän och särskild fastighetstaxering 2021 bedömt att innehållet i ställningstagandet från och med den allmänna fastighetstaxeringen 2021 inte längre är aktuellt.

  • 2019-08-26, dnr 202 348484-19/111, Vertikalt genomgående vägg vid uppdelning av en byggnadskropp i flera byggnader vid fastighetstaxeringen