Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:8

beslutade den 16 november 2020.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2021. Beträffande beskattningsåret 2020, se SKVFS 2019:12