OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Avfallsskatt)

1 § Regeringen fastställer enligt 4 § lagen (1999:673) om skatt på avfall att avfallsskatt ska betalas med 555 kronor per ton avfall för kalenderåret 2021.