OBS! Det finns en senare version.

Områden: Punktskatter och trafikskatter (Kemikalieskatt på viss elektronik)

1 § Regeringen fastställer enligt 3 a § lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik att skatt ska betalas med följande belopp för kalenderåret 2021:

1. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § andra stycket samma lag ska betalas med 11 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2. Skatt på skattepliktig vara som avses i 3 § tredje stycket samma lag ska betalas med 164 kronor per kilogram av den skattepliktiga varans nettovikt.

2 § Skatt ska inte betalas med högre belopp än 451 kronor per skattepliktig vara.