Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2020:18

beslutade den 7 december 2020

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

För kalenderår 2020, se SKVFS 2019:22.